Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:40
-00:31:06
+00:34:08
364 92
K20 : 14
8 / 10
-00:01:51
+00:25:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii