Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:13
-00:49:02
+00:29:20
3686 444
44 / 86
-00:33:56
+00:19:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii