Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:25
-00:38:50
+00:39:32
5553 4493
219 / 256
-00:38:50
+00:31:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii