Angelika Nurkowska

ING Bank Śląski / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:56:27
-56:48:38
+00:17:18
204 45
K30 : 26
152 3
8 / 31
-01:52:01
+00:12:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii