Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:05:31
-56:39:34
+00:26:22
421 143
K20 : 29
1
6 / 9
-00:13:56
+00:15:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii