Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:52
-00:47:23
+00:30:59
4083 3537
81 / 126
-00:36:54
+00:20:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii