Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:35
-00:34:11
+00:31:03
319 68
K40 : 23
11 / 14
-00:06:46
+00:23:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii