Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:12
-00:48:03
+00:30:19
3949 3443
42 / 63
-00:27:22
+00:22:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii