Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:12
-00:32:46
+00:27:38
1622 412
K20 : 74
6 / 11
-00:08:14
+00:16:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii