Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:29:10
-56:15:55
+00:50:01
738 338
K40 : 105
5
26 / 28
-00:50:44
+00:40:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii