Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:11
-56:35:54
+00:30:02
507 305
M20 : 51
1 / 2
-00:12:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii