Marta Puchalska

ING Bank Śląski S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:08:53
-56:36:12
+00:29:44
501 198
K30 : 103
65
25 / 34
-00:57:14
+00:25:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii