Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:15
-00:30:09
+00:34:44
3126 909
K40 : 203
102 / 132
-00:17:06
+00:34:44
01:04:08
-20:06:05
+00:26:32
337 126
K40 : 36
12 / 26
-20:06:05
+00:11:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii