Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:33:55
-56:11:10
+00:54:46
751 408
M30 : 171
29 / 31
-01:14:33
+00:49:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii