Adam Okólski

ING Bank Śląski S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:51:00
-56:54:05
+00:11:51
97 81
M20 : 17
7
2 / 9
-00:28:27
+00:00:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii