Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:00
-00:30:15
+00:48:07
6276 4843
120 / 126
-00:19:46
+00:38:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii