Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:21
-00:35:54
+00:42:28
5853 4648
243 / 260
-00:16:45
+00:34:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii