Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:08
-00:48:07
+00:30:15
3932 3432
163 / 260
-00:28:58
+00:21:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii