Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:04
-00:34:42
+00:30:32
315 64
K40 : 20
12 / 18
-00:17:52
+00:15:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii