Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:03:23
-56:41:42
+00:24:14
378 118
K30 : 64
270
14 / 31
-01:45:05
+00:19:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii