Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:25:39
-19:44:34
+00:48:03
626 286
K40 : 83
27 / 29
-00:30:44
+00:38:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii