Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:24
-56:47:41
+00:18:15
229 57
K30 : 35
11 / 40
-00:30:16
+00:07:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii