Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:22:13
-56:22:52
+00:43:04
683 377
M40 : 123
489
28 / 31
-00:28:28
+00:32:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii