Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:22
-19:48:51
+00:43:46
596 267
K40 : 78
14 / 19
-00:39:09
+00:33:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii