Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:50
-00:40:25
+00:37:57
5336 969
224 / 260
-00:21:16
+00:29:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii