Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:57
-00:32:49
+00:32:25
338 78
K30 : 34
11 / 14
-00:16:49
+00:22:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii