Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
02:48:28
-54:56:37
+02:09:19
787 370
K30 : 168
31 / 31
+02:04:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii