Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:04
-00:45:11
+00:33:11
4548 3870
94 / 136
-00:23:43
+00:23:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii