Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:11:08
-56:33:57
+00:31:59
552 232
K40 : 65
399
16 / 25
-00:32:20
+00:20:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii