Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:38:46
-19:31:27
+01:01:10
715 347
K40 : 101
24 / 26
-19:31:27
+00:45:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii