Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:56
-00:25:02
+00:35:22
2172 686
K20 : 123
39 / 41
-00:01:56
+00:24:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii