Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:42:29
-01:05:46
+00:12:36
139 10
7 / 158
-00:46:05
+00:10:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii