Edyta Selcer

37 ING / 37 ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:12:36
-56:32:29
+00:33:27
576 240
K30 : 117
4 2
29 / 40
-00:15:04
+00:22:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii