Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:49
-56:30:16
+00:35:40
625 272
K40 : 84
27 / 31
-00:35:52
+00:25:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii