Amelia Wróblewska

37 ING / 37 ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
02:29:22
-55:15:43
+01:50:13
786 369
K20 : 71
7 4
21 / 21
+01:46:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii