Katarzyna Brach

ING / ING BANK
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:26
-56:30:39
+00:35:17
610 259
K40 : 74
10 258
21 / 31
-00:22:50
+00:34:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii