Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:05:57
-56:39:08
+00:26:48
436 155
K40 : 37
314
14 / 31
-00:44:44
+00:16:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii