Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:52
-56:31:13
+00:34:43
602 347
M30 : 149
23 / 31
-01:34:36
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii