Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:57
-56:41:08
+00:24:48
389 265
M40 : 93
13 / 31
-00:46:44
+00:14:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii