Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:29:34
-56:15:31
+00:50:25
739 401
M30 : 169
28 / 31
-01:18:54
+00:45:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii