ANita Matusiak

ING Bank Śląski S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:19:17
-56:25:48
+00:40:08
668 294
K30 : 139
87
30 / 38
-00:25:34
+00:38:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii