Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:02:13
-56:42:52
+00:23:04
350 247
M40 : 85
246
5 / 25
-00:41:15
+00:12:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii