Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:44
-56:48:21
+00:17:35
213 49
K30 : 29
9 / 34
-01:09:23
+00:13:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii