Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:17
-00:36:58
+00:41:24
5762 4600
72 / 86
-00:21:52
+00:31:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii