Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:31:34
-56:13:31
+00:52:25
744 341
K40 : 107
30 / 31
-00:19:07
+00:42:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii