Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:18
-00:28:28
+00:36:46
407 113
K40 : 42
12 / 15
-00:04:39
+00:19:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii