Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:18
-06:50:25
+00:25:37
135 16
K40 : 7
6 / 17
-00:51:23
+00:13:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii