Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:06
-06:46:37
+00:29:25
174 25
K40 : 11
10 / 18
-00:31:23
+00:22:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii