Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:06
-00:41:09
+00:37:13
5218 4303
108 / 136
-00:19:41
+00:27:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii