Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:16
-06:46:27
+00:29:35
179 26
K50 : 4
3 / 7
-00:18:59
+00:07:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii